Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder

Ölçüm yöntemleri, manyetik endüktif

Tam MID İlkesi

Akış hızı v’de sıvı, ölçülen orta boru bölümüne akar ve manyetik bir B bölgesinde M bobin ile 2 selenoid oluşturulur.  2 adet solenoid M bobinleri borunun dış tarafında ayarlanır ve birbirini zıttırlar. Faraday’ın yasasına uygun olan bir voltaj E1 ve E2 elektrodları arasında, M bölgesindeki manyetik alanda, bir iletken ortam akışında meydana gelir.  Voltaj, gerilim akış hızı ile doğru orantılıdır ve böylece akış hızı ile de doğru orantılı olmuş olur. Bir ölçüm değeri dönüştürücüsü sinyali güçlendirir ve standart bir sinyale dönüştürür (örn. 4 - 20 mA).

Karşılaştırma listem