Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder

Biyoçip analizi

Bu süreç moleküler biyolojik analizlerin yüksek derece yenilikçi bir yöntemidir.

Biyoçipler biyolojik materyalin (örneğin oligonükleotidler veya cDNA) mikrocihazlar formundaki tekli şeritler olarak, örneğin tanımlanmış bir düzenleme şeklinde) büyük sayılarda ve yüksek yoğunlukla sabitlendiği mikroskobik slaytlardır (genellikler cam veya polimerden yapılır). Bu tip çipler tanısal gereçlerin fonksiyonunu gerçekleştirir ve imalatçılar tarafından çeşitli özelliklerle birlikte sunulmaktadır.
Biyoçip analizinde, aynı zamanda tekli zincir (örneğin hasta numunesi veya besin numunesi) olan araştırma altındaki madde çip üzerine sabitlenmiş olan moleküllerle temas ettirilir. Eğer numune maddenin molekülleri bunların tamamlayıcısı olan çipin molekülleri ile karşılaşırsa, ikili zincir oluşumu (tamamlayıcı hibridizasyon) oluşumuyla birlikte anahtar-kilit prensibi temelinde bir etkileşim meydana gelir ("kesin uyan eşleşme kısımları). Bu süreç numune materyallerinin floresan boya ile uygun ön muamelesiyle görünür hale getirilebilir. Bu şekilde oluşturulan floresan patern numune içerisinde maddelerin varlığı açısından bilgileri içerir.

Karşılaştırma listem