Bürkert - Close to you
Ofis /1
  • Ana ofis
   Burkert Contromatic
   Akiskan Kontrol Sistemleri Ticaret A.S.
   1203/8 Sok. No2-E
   TR-Yenisehir, Izmir
   Telefon Int. (+90 232)459 53 95, Nat. (0232)459 53 95
   Fax Int. (+90 232)459 76 94, Nat. (0232)459 76 94
   E-posta vasbghexrl@ohexreg.pbz
 • Ana ofis
 • Merkez
 • Systemhaus
 • Distribütör
 • Ofis
 • Üretim Merkezi
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Suda, kendi elementimiz içerisindeyiz.

Su, geleceğin altınıdır. Başka hiçbir ham madde, yaşam için benzer derecede bir öneme sahip değildir. Burada deneyim ve verimlilik fark yaratmaktadır. Bu nedenle Bürkert’te su kimyasının ve su hazırlamanın tüm konularında kazanılan uzun yıllara dayalı bilgi ve beceri, güvenli, verimli ve orijinal çözümlerde bir araya toplanmaktadır.

Su segmentindeki çözümlerimiz.

Ters ozmoz veya iyon değişimi, kazan suyu hazırlama ya da saf suyun kaynakları koruyacak şekilde kullanılması; Bürkert’te biz her açıdan en yüksek kalitenin refakatçiniz olmasını temin ediyoruz. Tıpkı spesifik bireysel çözümlerin tasarlanması gibi, su hazırlama tesisleri için modüler mimari sistemlerin geliştirilmesi de bizim hizmet yelpazemiz arasında yer almaktadır. Akıllı proses kontrol elemanlarımız, yüksek performanslı valflarımız ve üstün nitelikli sensörlerimiz sayesinde tüm süreçleri net bir şekilde açıklamakta ve onları özellikle güvenilir ve kullanıcı dostu bir hale getirmekteyiz.

Neden segmentler halinde organize oluyoruz.

Sektörler yerine Water, Gas, Hygienic ve Micro gibi segmentlerimizde düşünme ve çalışma, ilk bakışta alışılmadık görünmektedir. Fakat bu yöntem, bütünüyle sizin dünyanıza dalma olanağı sağlamakta ve sizlere sektör standardının ötesinde, şaşırtıcı derecede yeni ve bireysel çözümlere ulaşma fırsatını sunmaktadır.

Bu organizasyonun bizim için iki basit nedeni bulunmaktadır:

Birinci neden sizlersiniz. Çünkü segmentler her bir müşterinin uygulama dünyasına mümkün olduğunca basit ve mantıklı bir bağlantı oluşturmaktadır. Öte yandan bu yakınlık, onları anlamak için bir ön koşuldur. Ve sadece onların “ne yaptıklarını” anlamak için değil, aksine daha da önemlisi “neden yaptıklarını” anlamak için. Ancak bu cevaplar temelinde gerçekten kişiselleştirilmiş bir fikir ortaya çıkabilir.

İkinci neden, Bürkert bünyesindeki sorumlu müşteri ekibidir. Çünkü segmentler halinde düşünmek ve çalışmak, sizin için tutarlı bir şekilde sektörler arası teknoloji ve bilgi transferini garanti eder. Öte yandan bu farklı deneyimlerin ve uzmanlıkların bir ekip içerisinde birleştirilmesi, sadece sektöre özgü olanların değil, aynı zamanda şaşırtıcı fikirlerin de geliştirilmesi için bir ön koşuldur. Hem de başkalarından daha hızlı ve özgün bir şekilde.

Su segmentinden referanslar:

Key Application

Ortam Filtreleme

Su gerek doğadan çekildiğinde ve gerekse doğaya döndüğünde çevreyi olumsuz etkileyen nadir ve değerli bir kaynaktır. Kumdan çakıla kadar partikül ortamının kullanılması kimyasal katkı maddesi gereksinimini azaltır ve böylece ortam filtrelemesini çevre dostu bir proses haline getirir.

Daha fazla bilgi için
Key Application

Membranlı Filtreleme

Membranlı Filtreleme; minimum bakıma ihtiyaç duyulan ve hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanmayan en son teknolojide bir işlem prosesidir. Mikro filtrelemeden Ultra filtrelemeye, Nano filtrelemeden Ters Ozmosa kadar Membranlı Filtreleme su arıtma teknolojisinde yaygın olarak kullanılır. Atık suyu, ham suyu veya içme suyunu arıtmanız fark etmeksizin, ana odak noktası kararlı ve güvenilir atık kalitesidir. Sıvı ayırımı talebinden yüksek saflaştırmaya, partikülden bakteri filtrelemeye kadar düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler anahtar unsurdur.

Daha fazla bilgi için
Application Ion Exchnage Demineralisation

İyon Değişimi/ Demineralizasyon

İster bir ön-işlem adımı ister tek başına bir proses olsun, eczacılık, su arıtma, kimya endüstrisi ve enerji santralları gibi endüstrilerde yaygın olarak uygulanır. İyon değişimi ön-işlemeden membran filtrelemesi sonrasında parlatmaya kadar maksimum verim ve artan çalışma kapasitesi sunar.

Daha fazla bilgi için
Application Reverse Osmosis Nano Filtration

Ters Ozmos / Nano Filtreleme

Kalite standartları ve gereksinimleri rekabetçi ters ozmos alanında anahtar faktörlerdir. İster ham su ister atık su arıtması, saflaştırma için tuz gidermesi olsun, güvenilir bileşenlere ve etkin sistemlere ihtiyacınız var. Kullanılan membranın hassasiyeti nedeniyle, bir taraftan büyük performans temin ederken diğer taraftan sürekli olarak kaliteyi izleyen çözümlere ihtiyaç duyarsınız.  

Daha fazla bilgi için
Application Electro Deonisation

Elektro-iyonsuzlaştırma (EDI)

Saflık – Rekabetçi elektro-iyonsuzlaştırma alanında en önemli gereksinimdir. Bu nispeten yeni arıtma tekniği membran, iyon değiş tokuşu ve elektro-diyaliz prensiplerini kombine eder. EDI; hassas yarı-iletken ve ilaç endüstrisinde saf veya ultra-saf su üretimi için en ileri su saflaştırma  teknolojisidir.  İlave olarak, enerji santrallarında buhar türbinlerini tahrik etmek için kazan besleme suyunun temini için kullanılır.  

Daha fazla bilgi için
Key Application

Nötralizasyon

pH – büyük öneme sahip iki harf. pH hayati bir su kalitesi parametresidir ve bir gölde veya atık su tesisinde bir sulu eko-sistemin başarıyla desteklenmesi veya tüm canlı organizmaların tahrip edilmesi arasında farkı yaratabilir. Nötralizasyon asitlerin ve bazların eklenmesiyle suyun pH değerinin kontrolü için yaygın bir prosestir. Su; su sistemi içine ister doğrudan ister dolaylı olarak boşaltılsın, sıkı yerel yönetmelikleri karşılamak ve 6 – 9 pH aralığı içinde kalmak zorundadır.

Daha fazla bilgi için
Key Application

Kalite İzleme

Hedeflerimizden bir tanesi ham su, içme suyu ve proses suyunu izleme işlemini optimize etmektir. An iyi kalitede suyu dağıtmak için, sensorlarımız, aktüatörlerimiz, kontrolörlerimiz ve transmitterlerimiz Çevrim-içi İzleme Sistemleri gibi özel sistemlerin içine entegre edilir. Membran teknolojileri için kalite izleme sistemlerindeki deneyimimiz ve uzmanlığımız sayesinde, sisteminiz için bir ihtiyaca uyarlanmış ve özel çözüm aramak, geliştirmek ve teslim etmek için sizinle çalışacağız.

Daha fazla bilgi için
Application Cooling Tower

Soğutma Kulesi

Güvenlik ve verim; küçük bir doğal çekiş ünitesi, bir hibrit ünite veya çok büyük bir hiperboloit yapı olması fark etmeksizin çok küçük ünitelerden termik enerji santrallarına kadar tüm soğutma kulelerinin çalışması için anahtar faktörlerdir. Yıllara dayanan deneyimimiz ile soğutma kulesi kontrol sistemlerinizde akıllı çözümler gerçekleştirmek için ortağınızız

Daha fazla bilgi için
Application Boiler Feed Water

Kazan Besleme Suyu

Kazan sisteminiz için verim ve kararlılık temel unsurlardır. Isıl verim ani tahliye gereksinimleri azaldıkça artar. Kararlılık ve yüksek besleme suyu sıcaklığı verimi destekler ve kondensat geri dönüşü kullanımını maksimum seviyeye çıkartarak kazan enerji tüketimini azaltır. Bir taraftan bakım gereksinimlerini azaltırken diğer taraftan kazan ömrünü maksimum seviyeye çıkartmak amacıyla kazan ve buhar sistemi içinde korozyonu önlemek için su içindeki çözünmüş oksijeni  uzaklaştırmak hayati öneme haizdir.

Daha fazla bilgi için
Key Application

Proses Isıtma ve Soğutma

Doğru sıcaklı kontrolü enjeksiyon kalıplama, üfleme kalıplama, basınçlı döküm, ısıl şekillendirme ve PVD/CVD prosesleri gibi tekrarlanabilir imalat proseslerinde anahtar unsurdur. Proses ısıtma ve soğutma; bir ürüne, ortama veya tesise termik ısı veya enerji uygulanarak veya üründen, ortamdan veya tesisten uzaklaştırılarak elde edilir. Enerji transfer ortamı genellikle diğer gazlı ortamlara nazaran yüksek ısı taşıma kapasitesi nedeniyle su-temellidir.

Daha fazla bilgi için