Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder
bürkert
 

Akış ölçümü ve akış kontrolü

Bir kesitten hangi akışkan miktarının taşınması gerektiği ve bunun hangi zaman içinde gerçekleşmesi istendiği fark etmez, biz ortamın akımını ayarında tutmaktayız. Bu sırada saf gazlar veya agresif sıvıların akışını ölçmek istemeniz, büyük miktarların veya küçük bir dozun söz konusu olması fark etmez, biz hacimsel akımınızı hassaslıkla ayarlamaktayız.

Akıcı olan her şey bizi hayran bırakmakta...

Çünkü endüstride en küçük ortak payda akışkanların kullanımıdır - her yerde ölçülmekte, dozlanmakta, karıştırılmakta, filtrelenmekte, kontrol edilmekte, düzenlenmekte ve ayarlanmaktadır. Bu yüzden Bürkert şirketi olarak biz, sizin akışkanlarla ilgili görevlerinizden yola çıkarak bunları yerine getirmek için fiziksel temel prensiplerden yararlanmaktayız. Akışkan teknolojisiyle ilgili uzmanlığımız ve buna yöneltilmiş hizmet portföyümüzle bunları - branş sınırlarını aşarak - gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca: Solenoid valflarımız, proses valflarımız, ayar valflarımız ve elektro motorlu valflarımız akışkanlarla ilgili her görevde destek sağlayabilmektedirler.

Akış ölçümü ve akış kontrolü konusunda neden en iyi çözümü sunduğumuz

Akış ölçümü/akış kontrolü alanındaki görevlerinizi algılıyor ve gereksinimlerinize esaslı know-how ve geniş kapsamlı deneyimle cevap veriyoruz

Gazların ve sıvıların akış ölçümü konusunda daha önce elde ettiğimiz deneyimlerden yararlanmakta ve bu deneyimlerimizi aynı veya benzer görevleri başarmak için farklı uygulamalar ve branşlarla çarpmaktayız. Bununla branşları aşarak topladığımız ve somut sorununuza bireysel olarak uyguladığımız maksimum büyüklükteki deneyim hazinemizden istifade etmektesiniz. Böylelikle, hangi fiziksel temel prensibe sahip çözümlerimizden hangisinin özel uygulamanız için uygun olan çözüm olduğunu tam olarak bilmekteyiz.

Değerleri artıran çözümlerimiz sizi işletme hedeflerinizi gerçekleştirmekte desteklemektedir

Birlikte çalışarak sizinle tam taleplerinize cevap veren bireysel akış çözümleri geliştirmekteyiz. Bu sırada akışkan teknolojisinin hemen hemen bütün görevlerinin üstesinden gelebilmek için yapıcı fikirler ve yaratıcı çözümler yaratmak için size danışmanlık vermekte, sizi dinlemekte ve gereksinimlerinizi anlamaktayız. Çözüm sunucusu olarak müşterilerimizle güvene dayalı bir ilişki kurmaktayız ve size hizmetlerimizle işletme hedeflerinize ulaşmakta yardımcı olmaktayız.

 

Ürünlerimizin üstün kalitesi ve güvenilirliği size akış ölçümü ve akış kontrolü konusunda yüksek kaliteli, güvenli ve kusursuz hizmetler garanti etmektedir

Biz, akışkan ayar sistemlerinin bütün önemli alanları için sanayi ürünlerini kendisi tasarlayan ve üreten nadir işletmelerden biri - hatta belki de tek - işletmeyiz. Teknik liderliğe sahip ve olağanüstü kalitede, mükemmel güvenilirlikte ürünler bizden bekleyebileceğiniz asgari hizmettir.

Bürkert uzmanlarının disiplinlerarası işbirliği gereksiz bilgi kayıplarını önlemekte ve değerli zaman tasarrufu sağlamaktadır

Sistem müşterilerimiz için sadece bir akışkan geliştiricisi değil, aynı zamanda mekanik imalat, pompa teknolojisi, bobin imalatı, plastik teknolojisi ve kaynak teknolojisinde uzmanız. Ayrıca takım yapımcısı, donanım ve yazılım geliştiricisi, şalt ve tesis yapımcısı, proje yöneticisi ve daha fazlası. Ek olarak dünya çapında ruhsat işlemleriyle ilgileniyoruz. Müşteriye özgü olarak hareket etmek sadece ürünleri bireysel hale getirilmiş olarak geliştirmek değil, aynı zamanda bunlara ait üretim ve lojistik prosesleri karşılamak demektir. Sadece projede çeşitli alt tedarikçilerle çalışmak zorunda olmamanız, son derece önemli bir zaman tasarrufudur ve arabirimleri belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu sırada standart bir sisteme veya karmaşık bir kontrol ve ayar sistemine ihtiyaç duymanız fark etmez.

Geniş kapsamlı endüstri ve uygulama know-how'u ile mükemmel teknik çözüm için size gerçek orjinallik sunmaktayız

Branşlar yerine uygulamalarımıza dayanan Water, Gas, Hygienic ve Micro gibi segmentlerde düşünmemiz ve çalışmamız ilk bakışta alışılmadık gelebilir. Ancak böylece tamamıyla sizin dünyanıza dalabilmekteyiz ve sizin için branştaki standartları aşan sürpriz olan yeni ve bireysel çözümlerin önünü açabilmekteyiz.
Bu sırada konunun suyun hazırlanması, dökme malların pnömatik taşınması, eczacılık ürünlerinin dolumu veya kan analizi çözümleri olması fark etmez. Özellikle tamamıyla farklı uygulama alanlarıyla çalışmak bilgi transferini ve teknik çözümlerimizin orjinalliğini teşvik etmektedir.

Akış ölçümü ve regülasyonu alanlarındaki branşa özgü teknoloji platformları zamandan ve maliyetten kayda değer tasarruf sağlamaktadırlar

Sistem platformu denilen bu tür bir platformun başlangıç noktası sıklıkla bir müşteri başvurusudur. Platform geliştirmeleri örn. aynı fiziksel temel prensiple çözülebilen birbirlerinden farklı branşlardaki ve uygulamalardaki müşteri problemleri söz konusu olduğunda enteresandır. İster buğday taşıma ister kavurma prosesinde kahve çekirdeği besleme - teknolojik olarak pnömatik taşıma aynısıdır. Dökme malı taşıyan hava akışı ayarlanmaktadır.
Bu tür mevcut bir platform esasında böylelikle hızlı ve maliyeti düşük bir bireysel çözüm oluşabilir ve bu da size belirgin şekilde daha kısa pazar zamanları ve buna uygun olarak masraf tasarrufu sağlamaktadır.

Karşılaştırma listem