Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder
bürkert
 

Sudaki SAK254 ve Nitrat Ölçümü

Tip MS08 ve Tip MS09 yeni sensör modülleri ile Tip 8905 online su analiz sistemimiz artık SAK254 değerini (çözünmüş organik maddeler) ve sudaki nitrat içeriğini de ölçebilmektedir. Her iki sensör de özellikle içme ve proses suyu arıtımında su analizleriniz için uygundur.

SAK254 ve nitrat ölçümü için sensörler

Giderek daha sıkı yapılan düzenlemeler, içme suyu arıtımında belirli su parametreleri için sınır değerlere uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Örneğin, içme suyundaki nitrat için sınır değer, Avrupa genelinde 50 mg/l’dir.

Ayrıca, yoğun tarım yapılan ve buna bağlı olarak gübre kullanımı olan bölgelerde içme suyu nitratla giderek daha fazla kirlenmektedir, bu da şu anda yürürlükte olan sınıra uymayı giderek zorlaştırıyor. Bu nedenle, yeni sensörümüz Tip MS09 ile bu su parametresini sürekli olarak izlemek daha etkili bir hale gelebilmektedir.

Ligninler, tanenler veya hümik maddeler gibi biyolojik olarak yavaş parçalanabilen bileşikler de doğal sularda, ayrıca içme suyunda ve arıtılmış atık sularda da bulunur. Yeni Tip MS08 gibi SAK254 sensörleri kullanılarak, sudaki çözünmüş organik maddeler için sınır değerler de izlenebilir ve böylece tüketiciler için nihai güvenlik riskleri ortadan kaldırılabilir.

Optik absorpsiyon ölçümü

Tip MS08 ve Tip MS09 yeni sensörler, SAK254 ve nitrat izleme için optik absorpsiyon ölçümü prensibini kullanır. Suda çözünen organik bileşikler, UV ışık spektrumundaki belirli dalga boylarını absorbe eder. Absorpsiyonu ölçerek, sudaki maddelerin konsantrasyonu hakkında sonuçlar çıkarmak için algoritmalar kullanılabilir.

Tip MS08: SAK254 ölçümü

Tip MS08 sensör, bulanıklık telafisi için 254 nm ve 530 nm’de optik absorpsiyon ölçümü kullanır ve 2 LED ve bir dedektör ile gerçekleştirilir. SAK254 ve bulanıklık 530 değerlerine ek olarak TOCeq, BODeq ve CODeq değerleri de uygulamaya özel korelasyon aracılığıyla ölçülebilir.

Tip MS08

SAK 254 sensörü

Tip MS08
 • 254 nm'de UV soğurma ölçümü
 • İçme suyunda çözünmüş organik maddenin izlenmesi
 • EDIP sensörü: Tip 8905/8906 ölçüm sistemleriyle uyumlu
 • Uzun ömürlü sensörler için UV-LED teknolojisi
 • Bakım ihtiyacını azaltan nano kaplamalı camlar

Tip MS09: Nitrat ölçümü

Tip MS09 sensör, ışık kaynağı olarak bir xenon flaş lambası kullanır ve üç farklı algılama kanalı kullanarak nitrat içeriğini parazitsiz bir şekilde ölçebilir. 212 nm’de nitrat miktarı, 254 nm’de organik madde miktarı ve 360 nm’de bulanıklık bulunur. Böylece sensör sudaki çapraz etkilere karşı duyarsız hale gelir.

Tip MS09

Nitrat sensörü

Tip MS09
 • Nitrat izleme için UV fotometresi
 • Reaktifsiz optik ölçüm
 • EDIP sensörü: Tip 8905/8906 ölçüm sistemleriyle uyumlu
 • Ksenon flaş lambası, azaltılmış girişim etkileriyle optik ölçüm için 3 kanal
 • Bakım ihtiyacını azaltan nano kaplamalı camlar

Tüm önemli su parametrelerini tek bir platformda otomatik olarak izlenmesini sağlayan bir sistem

Su arıtma zorlu bir prosestir. Bu konu özellikle en önemli gıdamız olan içme suyu için geçerlidir. Kalite kontrolünde bugün hala sıklıkla "el işçiliği" söz konusudur.

Online analiz sistemi Tip 8905 ile ise en önemli su parametreleri tam otomatik ve sürekli olarak ölçülmektedir. SAK254 ve nitrat ölçümünün yanı sıra, Tip 8905 diğer önemli parametreleri izlemek için de kullanılabilir:

✓ pH değeri
✓ Redoks potansiyeli (ORP)
✓ İletkenlik
✓ Klor & Klor dioksit
✓ Bulanıklık DIN EN ISO 7027’ye göre
✓ Çözünmüş demir (FE2+)

Modüler sistem, sensör küpleri olarak adlandırılan çeşitli ölçüm küpleri kullanılarak kişisel uygulama gereksinimlerinize uyarlanabilir: Tüm parametreler kompakt bir ölçüm sisteminde veya alan birimi olarak sağlanır.

Tip 8905

Çevrimiçi Analiz Sistemi

Tip 8905
 • Endüstriyel proseslerde içme suyu ve temiz su için analiz uygulamaları
 • Minimum numune suyu talebi
 • Modüler sensör ve elektronik sistem: bir yuvada 6 ölçüme kadar, bir büS sisteminde 30 analiz sensör kabına kadar
 • Endüstriyel ağ bağlanabilirliği, uzaktan işletim ve uzaktan bakım için hazırlanmıştır
 • MEMS teknolojileri minimum ayak izini ve minimum numune suyu talebini mümkün kılar

 

 

Karşılaştırma listem