Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder
Bürkert - Yakınınızda
Ofis /1
  • Ana Ofis
  • Merkez
  • Systemhaus
  • Distribütör
  • Ofis
  • Üretim Merkezi
  • Lojistik merkez
bürkert
 

Su çekici fenomeni

Valfi açarken veya kapatırken zamanın fonksiyonu olarak valf yukarı akış basıncı

Sıfır anahtar kapalı fonksiyonu

Sıfır anahtar kapalı fonksiyonu, giriş sinyali maksimum değerin %2’sinden daha az ise valfin kapalı olmasını sağlar. Daha sonra sarmal akımı sıfıra ayarlanır. Minimum sarmal akımını ayarlamak için genellikle sıfır anahtar kapalı fonksiyonu etkinlikten kaldırılmalıdır.

Yazdır

Eğer valf w1 hızında sabit akışla aniden kapanırsa (kapanma zamanı tcl = 0) ve bu nedenle boru akışı tamamen kesilirse, sıvı kolonu aniden w1’den w = 0’a azalır. Bu, “a” sesinin hızında akış yönüne karşı medyum üzerinden geçen bir basınç dalgası meydana getirir. Bu basınç dalgası tank çıkışında yansıtılır (bakınız Şekil), valf girişine geri hareket eder ve burada tekrar yansıtılır, vs. Akış yönüne karşı basınç dalgalarının ve yansıtılan basınç dalgalarının üst üste binmesi, maksimum değeri aşağıdaki denkleme göre hesaplanabilen basınç kümelenmesiyle sonuçlanır:

Burada:

∆pmax:    Valf kapandıktan sonra direkt basınç

a:          Dağılma veya ses hızı

p:         Sıvı dansitesi

w1:        Sabit dışa akışlı hız

Denklem 10’a göre bu basınç kümelenmesine basınç arması veya su çekici adı verilmektedir. İşletim basıncının birçok katı büyüklüğünde olabilir ve bu nedenle endişe verici gürültülere sebep olabilir ve hepsinin üzerinde, sistemin artmış basınç stresine yol açabilir.

Karşılaştırma listem