Bürkert - Yakınınızda
Ofis /1
  • Ana Ofis
  • Merkez
  • Systemhaus
  • Distribütör
  • Ofis
  • Üretim Merkezi
  • Lojistik merkez
bürkert
 

İletkenlik, iletken

Ölçüm hücresi bir AC voltajının uygulandığı iki açık elektrodan ibarettir.

Ortam elektrotlarla direkt temas halindedir. Uygulanan voltaj ortam direncine bağımlı olan bir akım üretir (Ohm kanunu). Ölçüm hücresinin geometrisi (S alanı ve d mesafesi) bunun K = d/S bölümüyle tanımlanır. Çözeltinin iletkenliği bu bilinen hücre sabiti K temelinde ve oluşturulan akım ölçülerek hesaplanır.

Ölçüm prensibi, iletken iletkenliği

Karşılaştırma listem